Erakundea Fevapas 8 de azaroa de 2022

Honako hauek osatzen dute Euskal Herriko Pertsona Gorren Familien Elkarteen Federakundea (FEVAPAS):

AransGi

Misioa

Pertsona gorrei eta haien familiei gizartean eskubide osoko herritar gisa jarduteko planteatzen zaizkien beharretarako irtenbide egokiak lortzea.

Helburuak

Coordinar

Elkarte federatuen jarduerak koordinatzea, plan eta helburu komunak zehaztuz, ahaleginak sakabanatzea saihestuz eta pertsona gorren eremuan ekintza bateratua saiatuz.

potenciar

Elkarteen arteko loturak indartzea, harremanei eusteko eta jarduerei buruzko informazioa trukatzeko.

desarrollo de las asociaciones

Kide diren elkarteetako bakoitzak bere estatutuetan aurreikusitako helburuak ahalik eta gehien gara ditzan saiatzea.

servir de cauce

Administrazio publikoen eta Federazioaren helburu nagusiarekin zerikusia duten eskumenak dituzten beste edozein erakunde publiko eta pribaturen aurrean postulatzeko, ordezkatzeko eta ekimenerako bide izatea.

divulgar

Gorreriaren tratamenduaren inguruko aurrerapen zientifikoak, klinikoak eta teknikoak zabaltzea.

ANTOLAKETA ETA FUNTZIONAMENDUA

FEVAPASen gobernua eta administrazioa kide anitzeko organo hauen ardurapean daude:

Batzar Nagusia

Bazkideen Batzar Nagusia organo gorena da. Kide diren erakunde guztietako ordezkariek osatzen dute, eta erakunde horien borondatea adierazteko organoa da.

Zuzendaritza Batzordea

Zuzendaritza Batzordea Federazioaren interesak kudeatzen eta ordezkatzen dituen ordezkaritza-organoa da, Batzar Nagusiaren xedapenekin eta zuzentarauekin bat etorriz. Elkartekideak bakarrik izan daitezke ordezkaritza-organoko kide.